Czarnogora-Muo-misje-sds-pl-2014

Błogosławiony Gracjan, którego doczesne szczątki spoczywają w kościele parafialnym w Muo, jest znany nie tylko w obrębie Zatoki Kotorskiej ale i poza granicami Czarnogóry. Świątynia o wyjątkowej architekturze, pięknie wykończona i ozdobiona dumą jest parafian z Muo. Ponad 150 lat temu mieszkańcy tej rybackiej wioski podjęli decyzję o wybudowaniu domu Bożego, który stałby się godnym miejscem modlitwy i przechowywania relikwii bł. Gracjana.

W dniu 18 września, dokładnie w 150. rocznicę konsekracji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Muo odbyły się uroczystości jubileuszowe. Długie przygotowania do obchodów zostały uwieńczone sumą parafialną. Niespotykanie bogato wystrojony kościół, parafianie w odświętnym nastroju, duchowieństwo zachwycone bogactwem religijnych symboli to elementy radosnego i świątecznego klimatu jubileuszowego dnia.

W kościele NMP Wspomożycielki Wiernych, który został konsekrowany dnia 18 września 1864 roku jubileuszowej Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji Kotor ks. abp Ilia Janjić w asyście blisko połowy duchowieństwa swojej diecezji. Również salwatorianie pracujący w Albanii przyjechali do Muo, by w duchu braterstwa i jedności świętować rocznicę kościoła z proboszczem ks. Dariuszem Nowakiem SDS. Obecny był superior fundacji albańsko-czarnogórskiej ks. Artan Seli SDS, a brat Erwin Januszewski SDS pełnił funkcję głównego ceremoniarza, czuwając nad sprawnym przebiegiem akcji liturgicznej. Nie zabrakło też zaprzyjaźnionego z Muo polskiego kapłana z Mokrska w diecezji częstochowskiej, ks. Zbigniewa Bigaja – utalentowanego duszpasterza i wybitnego poety. Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów reprezentowany był przez rektora bazyliki mniejszej w Trzebini, ks.Piotra Żydka SDS, który w kilku słowach przekazał pozdrowienia od księdza prowincjała wyrażając ogromną radość płynącą z faktu uczestniczenia w tym znamiennym i historycznym wydarzeniu. Po zakończonej Eucharystii wszyscy wzięli udział w przyjęciu zorganizowanym przez parafian. Po raz kolejny społeczność lokalną połączył wspólny cel. 150 lat temu podjęli się budowy kościoła wspólnymi siłami, a dziś ich przodkowie naśladując gorliwość i troskę swych ojców o dobro świątyni – razem, wspólnymi siłami dbają o jej jak najlepszy stan.

http://www.salvatorians-montenegro.pl/

Czarnogóra, Muo: JUBILEUSZ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO