PICT6421Świadomość bycia obdarowanym inspiruje do dawania siebie. Formacja Wolontariuszy prowadzi ich do apostolstwa, czyli do chętnego, czynnego zaangażowania na rzecz misji, zarówno we własnym otoczeniu (przez postawę ewangelizacyjną, czyli świadectwo życia wiarą; modlitwę w intencji misji; animację misyjną), jak również przez aktywny udział w wymiernym wspieraniu pracy misjonarskiej: zbieranymi i przekazywanymi na ten cel środkami oraz własną obecnością i pomocą podczas wyjazdów. Wyjazdy młodzieży na placówki misyjne stanowią cenne dopełnienie całorocznej pracy formacyjnej. Mogą to być wyjazdy krótkoterminowe (1-3 miesięcy, podczas wakacji) lub długoterminowe (rok lub dłużej).

 Podczas wyjazdów na misję wolontariusze – pomagając misjonarzom – mogą skonfrontować przebyty proces dojrzewania, a nadto doświadczyć radości udziału w misyjnym dziele Kościoła i osobistej odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii słowem, czynem i postawą pełną wyrzeczenia i ofiary.

 łowem, Wolontariat zmierza do odkrycia prawdy, wyrażonej krótko przez Pana Jezusa: „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz, 20,35)!

Nasze Apostolstwo
Tagi: