Meksyk-sluby-zakonne

W niedzielę, 8 grudnia, radością wspólnego świętowania dzieliła się zakonna wspólnota salwatorianów z Campeche (Meksyk) wraz z grupą 90 salwatorianów świeckich. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 19.30 w kościele pw. św. Józefa Robotnika, w czasie której śluby zakonne odnowili księża: Sebastian Korczak, Jakub Trzópek i Andrzej Kusiak oraz brat zakonny Salvador Peñaloza Hernandez.

Swoje pierwsze przyrzeczenia złożyło 30 nowych kandydatów, którzy włączyli się w program edukacyjny, duszpasterski i misyjny grupy salwatorianów świeckich w Meksyku. Po Eucharystii wszyscy udali się na uroczystą agapę. Była to także okazja do skosztowania kukurydzianych panuchos i wzajemnego dzielenia się bogatym doświadczeniem życia salwatoriańskiego z punktu widzenia zakonników i świeckich.

W poniedziałek, 9 grudnia, uroczystości salwatoriańskie kontynuowano w Salwatoriańskim Zespole Szkół Instituto Mendoza. Tego dnia we Mszy Świętej ku czci Maryi Niepokalanie Poczętej uczestniczyło 1300 uczniów studiujących w trzech szkołach administrowanych przez salwatorianów (Instituto Mendoza, Liceum Fray Angelico i Campus Champoton). Na początku Eucharystii ks. Sebastian Korczak przedstawił trzech najlepszych alumnów salwatoriańskich, którzy w czasie roku szkolnego wykazali się promowanymi w tych szkołach walorami, takimi jak: miłość do Boga, szacunek dla życia, solidarność, odpowiedzialność, pokora, uczciwość. W liturgii Mszy Świętej uczestniczyli alumni salwatoriańscy z lat poprzednich, którzy swoim przykładem życia i stałym zaangażowaniem w nauce potwierdzają efekty krzewienia salwatoriańskiego modelu życia.

[Zobacz zdjęcia]

Meksyk: Odnowienie ślubów zakonnych
Tagi: