Minstitute12Pierwsze wykłady w bieżącym roku akademickim 2010/11 w Salwatoriańskim Instytucie Filozoficzno-Teologicznym rozpoczęły się już w poniedziałek 30 sierpnia. Koniec zajęć pierwszego semestru zaplanowany jest na 3 grudnia. Po dwutygodniowej sesji egzaminacyjnej, od 18 grudnia, nastąpi przerwa międzysemestralna, która równocześnie będzie przerwą z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zajęcia drugiego semestru będą trwały od 10 stycznia do 6 maja 2011 r. Po sesji egzaminacyjnej 25 maja przewidziane jest oficjalne zamknięcie roku akademickiego.

 

 

 W drugim tygodniu zajęć, 8 września, odbyła się tradycyjna inauguracja nowego roku akademickiego z udziałem zaproszonych gości i wszystkich studentów. Salwatorianie w tym dniu pamiętają o śmierci swego założyciela ks. Franciszka od Krzyża Jordana, który jest patronem Instytutu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił gość honorowy ks. bp Jude Thaddaeus Ruwa’ichi OFMCap, ordynariusz diecezji Dodoma (od 2005 r.) i równocześnie przewodniczący Konferencji Episkopatu Tanzanii (od 2006 r.). W tym roku klerycy salwatoriańscy i benedyktyńscy byli odpowiedzialni za śpiew i oprawę muzyczną zarówno podczas celebracji w kościele, jak i w auli. Najważniejszymi momentami uroczystego aktu akademickiego w auli była matrykulacja nowych studentów i wykład inauguracyjny. Po raz pierwszy legitymację studencką otrzymali studenci pierwszego roku filozofii (48), pierwszego roku teologii (32), pierwszego roku studium religijno-teologicznego (8) i studium afrykanistycznego. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. Charles Nachinguru OFMCap, który w 2001 r. był absolwentem naszego Instytutu i po odbyciu studiów specjalistycznych w Rzymie powrócił do Morogoro jako wykładowca. Obficie cytując różne kanony Kodeksu prawa kanonicznego, także w języku łacińskim, mówił o kanonicznym ustanowieniu i zniesieniu domu zakonnego. W słowie końcowym ksiądz rektor Bernard Witek SDS życzył studentom owocnego, już osiemnastego roku studiów w Instytucie Salwatoriańkim, który do 1999 r. był znany pod nazwą Salwatoriańskie Wyższe Seminarium w Morogoro.

Rok akademicki 2010/11 rozpoczęło 280 studentów. Na trzech kursach filozofii uczy się 125 kandydatów do kapłaństwa, na czterech kursach teologii studiuje 120 kleryków. Pozostali (35 osób) to bracia (4), siostry zakonne (15) oraz osoby świeckie (16), którzy zapisali się na inne programy nauczania oferowane w Instytucie, a mianowicie: Studium teologii dla osób zakonnych i świeckich, Studium afrykańskie, Studium języków obcych. Na dwa ostatnie kursy najczęściej zapisują się ci studenci filozofii lub teologii, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o Afryce lub nauczyć się nowego języka (niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego). Na terenie Instytutu zakwaterowani są jedynie studenci salwatoriańscy i benedyktyńscy, pozostali mieszkają w swoich domach formacyjnych położonych w pobliżu Instytutu. Są to przede wszystkim: kapucyni, klaretyni, augustianie, misjonarze św. Wincentego (CM), misjonarze św. Franciszka Salezego (MSFS), misjonarze Consolata, Misjonarze Przenajdroższej Krwi Chrystusa (CPPS). Najliczniejszą grupę studentów stanowią Tanzańczycy, ale z innych krajów studiuje aż 72; przy czym najwięcej z Indii i sąsiedniej Kenii. Mamy także po kilku studentów nie tylko z sąsiednich krajów: Ugandy, Malawi, Zambii i Republiki Demokratycznej Kongo, ale nawet z dość odległych: Nigerii, Kamerunu, Republiki Południowej Afryki, Botswany.

Zajęcia prowadzi 25 wykładowców, w tym jeden tylko w pierwszym semestrze, a dwóch będzie uczyć tylko w drugim. Po raz pierwszy w historii Instytutu miejscowi wykładowcy, z Tanzanii lub sąsiednich krajów afrykańskich, stanowią większość (15 osób), pozostali to misjonarze z Indii (4), Polski (5) i Kolumbii (1).

Personel pomocniczy liczy 41 osób, w tym 4 salwatorianów (2 księży i 2 braci), 4 siostry marianki (SMI), wszyscy pozostali to osoby świeckie. W sekretariacie Instytutu pracują 4 osoby, w bibliotece 7, pozostali (30) zatrudnieni są w kuchni, ogrodzie, warsztatach lub pracują jako kierowcy, sprzątaczki.

Warto dodać, że w roku akademickim 2010/11 w Instytucie przygotowuje się do kapłaństwa i pracy misyjnej w Afryce 31 kleryków salwatoriańskich, w tym 27 z wiceprowincji misyjnej w Tanzanii i 4 z wiceprowincji misyjnej w Republice Demokratycznej Kongo. W gronie wykładowców jest obecnie 7 salwatorianów: 4 z Polski, 1 z Kolumbii i 2 z Tanzanii, w tym pierwszy salwatorianin, który tutaj studiował jako kleryk, a po święceniach kapłańskich w 2005 r. odbył studia specjalistyczne z zakresu filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, obecnie rozpoczyna pracę jako wykładowca filozofii.

Bieżący rok akademicki będzie przełomowym w dotychczasowej historii Instytutu Filozoficzno-Teologicznego w Morogoro. Już w kwietniu 2010 r., po ostatnim posiedzeniu Rady Doradczej (Board of Directors), Generalat salwatorianów skierował wniosek, na podstawie rekomendacji tejże Rady, o afiliowanie Instytutu do Uniwersytetu Świętego Augustyna w Tanzanii jako samodzielnej części tego katolickiego uniwersytetu mającego swoją główną siedzibę w Mwanza nad Jeziorem Wiktoria. Po afiliowaniu Instytut przyjmie nazwę Jordan College (Kolegium Jordana) i po upływie około 10 lat może się stać niezależnym uniwersytetem. Oczywiste korzyści afiliacji to przede wszystkim uznanie naszych dyplomów w Tanzanii jako dyplomów studiów wyższych oraz pomoc Uniwersytetu Świętego Augustyna we wprowadzeniu innych programów studiów, które mogą zainteresować i przyciągnąć do Jordan College studentów świeckich. Oczywiście program studiów filozoficznych i teologicznych nie ulegnie zmianie. Nadal głównym zadaniem naszej uczelni pozostanie przygotowywanie kandydatów do kapłaństwa.

Bardzo prawdopodobne jest, że pozytywna pisemna opinia państwowej komisji, która przebywała w Morogoro pod koniec sierpnia, zostanie już wkrótce rozpatrzona i w odpowiedzi otrzymamy pozwolenie na otwarcie nowego programu studiów edukacyjno-pedagogicznych z czterema specjalizacjami, a mianowicie: język angielski, język suahili, historia i geografia. Absolwenci będą nauczycielami w szkołach średnich. Ksiądz rektor Bernard Witek SDS i ksiądz ekonom Marek Sarniewicz SDS nie szczędzą swoich sił, aby przygotować wszystko, co konieczne jest do przyjęcia już w listopadzie 2010 r. pierwszych studentów tego nowego kierunku na pierwszy rok studiów.

W opinii Generalatu usamodzielnienie się Instytutu Salwatoriańskiego w Morogoro jako Uniwersytetu Księdza Jordana stanowi dobrą gwarancję dla przyszłości Instytutu, który nadal będzie przygotowywał kandydatów do kapłaństwa, a równocześnie służył w większej mierze społeczeństwu, przygotowując tak bardzo potrzebnych nauczycieli do coraz liczniejszych szkół średnich w Tanzanii.

Ks. Julian Bednarz SDS

{backbutton}

Tanzania: Otwarcie roku akademickiego 2010/11 w Morogoro