sds1Trwający w Kościele Tydzień Modlitw w Intencji Misji jest okazją do ciągłej promocji ewangelicznego przesłania. Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych pragnie jak najowocniej włączyć się w to wielkie dzieło, aby ukazać, że każdy człowiek jest powołany do głoszenia Zbawiciela i odpowiedzialny za misje „Ad Gentes”.

 

Podczas tegorocznej Niedzieli Misyjnej wspólnoty parafialne salwatoriankich placówek miały możliwość zapoznania się ideą misyjną. W Zakopanem przy Bulwarach Słowackiego okolicznościowe kazania o tematyce misyjnej głosił ks. Mirosław Stanek SDS, a w parafii mikołowskiej ks. Mieczysław Kijaczek SDS dzielił się swoim doświadczeniem misyjnym. Duszpasterze SRMZ zwrócili uwagę na centralną rolę powołania misyjnego w życiu każdego chrześcijanina. Przypomnieli również salwaroriańskie hasło tegorocznego tygodnia misyjnego, które brzmi: „I Ty możesz pomóc – pomóż zbudować plac zabaw dla dzieci w Albanii”.

{backbutton}

Polska: Uniwersalność misyjnego powołania
Tagi: