Praca salwatoriańskich misjonarzy w Albanii trwa już od wielu lat. Bardzo ofiarna i pełna wyrzeczeń posługa wśród ludzi poszukujących drogi do Boga każdego dnia przynosi nowe wyzwania i okazje do świadczenia o nieskończonej miłości Boga do człowieka. To właśnie tutaj, na tym zapomnianym, małym skrawku bałkańskiej ziemi ojcowie i bracia salwatorianie mogą realizować charyzmat ich zgromadzenia założonego 133 lata temu. Po dzień dzisiejszy duszpasterska praca na tym terenie określana jest
misją ad gentes.

Dla wielu salwatorianów, salwatorianek, współpracowników i dobrodziejów dzień 8 września to uroczyste wspomnienie NMP Niepokalanie Poczętej oraz rocznica założenia Zgromadzenia Salwatorianów. Z tych właśnie powodów rodzina salwatoriańska z terenów całej Albanii spotkała się w Jubicy na wspólnej Eucharystii. W kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Nowak SDS – jeden z pierwszych salwatorianów na misjach w Albanii. Byli też inni współbracia
pracujący w tym kraju. Przyjechały siostry Kongregacji Boskiego Zbawiciela oraz świeccy salwatorianie.

Duch wspólnoty i radosnego świętowania towarzyszył wszystkim od samego początku spotkania, a kolejnym powodem do wesela stał się fakt przyjęcia do postulatu chłopaka z Koplika. Sokol Gilaj to wychowanek ks. Artana Seli SDS, proboszcza parafii Koplik, który jako delegat ks. prowincjała przyjął kandydata Sokola Gilaj do rodziny salwatoriańskiej. Nowo przyjęty postulant spędzi czas formacji w domu zakonnym w Bilaj pod opieką moderatora ks. Wojciecha Porady SDS.
Po obrzędzie przyjęcia do postulatu salwatorianie i salwatorianki tradycyjnie odnowili swoje śluby zakonne złożone w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela, a po nich grupa ponad czterdziestu salwatorianów świeckich odnowiła przyrzeczenia złożone w dniu wstąpienia do rodziny salwatoriańskiej. Ostatnim akcentem tego dnia był sakrament małżeństwa zawarty między młodymi ludźmi należącymi do salwatoriańskiej parafii w Kopliku.

Nowe powołania, świeccy angażujący się w ruchy religijne, świadome uczestnictwo i korzystanie z sakramentów świętych to powoli rodzące się owoce ofiarnej pracy duchowych synów i córek czcigodnego sługi Bożego o.Franciszka Jordana na misyjnej niwie. Bogu niech będą dzięki za wrażliwe serca gotowe odpowiedzieć na Jego wezwanie i podjąć najwspanialszą przygodę życia, jaką jest przynależenie do rodziny salwatoriańskiej.

Albania: PRZYJĘCIE DO POSTULATU
Tagi: