photo5W dniach 14-17 kwietnia w parafii św. Trójcy w Medenicach odbyły się coroczne rekolekcje wielkopostne. Tym razem prowadził je ks. Damian Pankowiak SDS z Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań z s. M.Faustyną Gackowską SDS reprezentującą Referat Powołań Sióstr Salwatorianek. W ramach rekolekcji odbyły się spotkania z Różami Różańcowymi, dziećmi, które na co dzień uczestniczą w przyparafialnych katechezach, młodzieżą, ministrantami, dorosłymi, odwiedziny chorych w ich domach. Wszystkie spotkania odbywały się w języku polskim. Po zakończonych rekolekcjach prowadzący mieli okazję zwiedzić Lwów, a także odwiedzić wspólnotę Salwatorianów, posługujących również na Ukrainie, w miejscowości Swalawa.

Ukraina: Rekolekcje w Medenicach