Brasław, Białoruś: Biskupie prymicje

Brasław, Białoruś: Biskupie prymicje

Dnia 2 lutego, w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, do salwatoriańskiej parafii pw. Narodzenia NMP, przybył nowo wyświęcony ordynariusz diecezji witebskiej bp Aleg Butkiewicz. Myśl o prymicjach w miejscowym kościele powstała pewnego styczniowego wieczoru, kiedy to biskup nominat, pochodzący z tej parafii, wstąpił tam na krótką modlitwę dziękczynną za dar powołania biskupiego.