Wolontariat Misyjny SALVATOR

Wolontariat Misyjny SALVATOR

 „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek,który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Światanie wolno Ci spocząć” o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan Inspiracją dla działalności WMS jest ewangeliczna radość i  pragnienie realizacji przesłania, które pozostawił założyciel

Co robimy?

Celem Wolontariatu Misyjnego „Salvator” jest towarzyszenie młodemu człowiekowi na drodze rozwoju jego dojrzałości ludzkiej, osobowościowej i chrześcijańskiej. Służy mu pomocą w zrozumieniu, że cechy takie jak szlachetność i bezinteresowność, konieczne podczas wyjazdów na misje, są również bardzo pomocne w codzienności,