Ukraina, Swalawa: Msza święta prymicyjna

Ukraina, Swalawa: Msza święta prymicyjna

Przebywając blisko ołtarza, czując duchowy związek z duszpasterzem księdzem Robertem Nowakiem, odkrył w sobie głos powołania kapłańskiego. Po ukończeniu matury w swaliawskiej szkole średniej nr 2 złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku, jako kandydat diecezji mukaczewskiej.

Salwatorianie podjęli pracę w Swalawie 10 lipca 2010 roku. Kleryk Jewgen w tym czasie zakończył pierwszy rok nauczania. Dla nowo przybyłych księży Antoniego Zięby SDS i dla księdza Andrzeja Waszczuka SDS był on prawą ręką w posłudze duszpasterskiej, zwłaszcza, że oni ukraińskiego języka nie znali.