kssiwekDzień 3 grudnia to liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego – wielkiego misjonarza i patrona misji. W tym to dniu, o godz. 19.15 w sali filozoficznej WSD Salwatorianów w Bagnie odbędzie się spotkanie z misjonarzem, Ks. Hieronimem Siwkiem SDS.

Ks. Hieronim przez ponad 40 lat pracował jako misjonarz w Tanzanii w Środkowej Afryce. Głosząc Ewangelię był jednocześnie dobrym gospodarzem, nauczycielem oraz budowniczym. Jego powrót do Ojczyzny w 2010 roku stał się dla Koła Misyjnego WSD Salwatorianów okazją, aby skorzystać z niezwykłego doświadczenia, które posiada i inspiracją do zorganizowania spotkania, podczas którego podzieli się świadectwem życia i pracy na misjach.

Podczas spotkania oprócz świadectwa misjonarza będzie także możliwość obejrzenia krótkiego filmu z ostatniej podróży ks. Hieronima do Tanzanii oraz wystawy prezentującej pracę na jednej z placówek misyjnych w Kilimarondo. Dla zainteresowanych odbędzie się również prezentacja autorskich książek pt: „Krwawiące drzewo” oraz „Moja piękna Afryka”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt: „Afryka widziana oczami misjonarza z Tanzanii”.


ZOBACZ PLAKAT


Sylwetka Misjonarza ks. Hieronima Siwka SDS

kssiwek2Urodził się 7 lutego 1939 r. w Bieruniu Starym na Górnym Śląsku. Po ukończeniu szkoły średniej w 1958 r., wstąpił do Zgromadzenia Salwatorianów. Po odbyciu studiów filozoficzno – teologicznych w Bagnie pod Wrocławiem, otrzymał święcenia kapłańskie w 1965 r. Jako młody kapłan udzielał rekolekcji zamkniętych dla licznych grup oraz głosił misje ludowe i rekolekcje w diecezjach: śląskiej, krakowskiej, warmińskiej i wrocławskiej.

W 1967 r., w trzyosobowej grupie pierwszych polskich salwatorianów, wyjechał do pracy misyjnej w Tanzanii, w Afryce Wschodniej. Już w lutym w 1968 r. został proboszczem samodzielnej placówki w Kilimarondo. Tam zorganizował przede wszystkim szkolnictwo elementarne, tzw. Bushschools oraz reaktywował zaniedbany internat dla chłopców. Zajął się szczególnie chrystianizacją plemienia Wangindo.

W 1970 r. otworzył nową misję w Matekwe dla uchodźców z Mozambiku, szczególnie dla plemienia Makonde, którzy w czasie wojny wyzwoleńczej masowo uciekali do Tanzanii. Oprócz języka angielskiego i suahili musiał opanować kimakonde, aby się porozumiewać z uchodźcami. Organizując życie religijne założył pięć filii misyjnych na terenie rozległego obozu (10.0000 osób).

W 1976 r. opuścił Kilimarondo i Matekwe. W Namiungo założył nowy dom zakonny dla miejscowych powołań. Rok później otworzył nowicjat dla pierwszych kandydatów.

W 1979 r. z polecenia biskupa, ks. Hieronim został mianowany dyrektorem szkół dla katechistów. kssiwek3Funkcję te pełnił trzy lata, udzielając się zarazem pracy duszpasterskiej. Na terenie misji Nambaya, której został proboszczem zbudował ośrodek zdrowia oraz dom zakonny dla sióstr. Obsługiwał również misję macierzystą oraz sześć filii. Przez cały czas swojej afrykańskiej działalności oprócz ewangelizacji uczył nowoczesnej uprawy ziemi, szczególnie ryżu w porze deszczowej, sadzenia pomarańczy i kokosów. W 1980 r., w czasie straszliwego głodu, prowadził wielką akcję dożywiania. W 1985 r. został dziekanem Okręgu Misyjnego. Na misjach pracował od 1968 do 2010 r., lecz ostatnie lata z przerwami.

Koło Misyjne WSD Salwatorianów

{backbutton}

Seminarium SDS: Zaproszenie na spotkanie z Misjonarzem
Tagi: