To pierwsza prymicyjna Msza święta księdza rzymskokatolickiego w Swalawie od czasu założenia parafii. Były powołania do kapłaństwa w kościele grekokatolickim czy w prawosławnym ale dla nas katolików rzymskiego obrzędu to pierwszy kapłan.

Pochodzi z niezamożnej swalawskiej rodziny. Urodził się w dniu 24.12.1991 r. jako drugie dziecko w rodzinie. Niestety jego mama zmarła, gdy miał 13 lat. Ojciec, pracując, nie zawsze miał czas na opiekę nad dziećmi. Jego wychowaniem i opieką zajmował się starszy brat Aleksander i siostry zakonne Córki Miłosierdzia św. Wincentego de Poll wówczas pracujące w Swaliawie: siostra Cecylia, Elżbieta i Zuzanna. To one wdrożyły małego chłopca w nurt modlitwy zwłaszcza maryjnej.

Przebywając blisko ołtarza, czując duchowy związek z duszpasterzem księdzem Robertem Nowakiem, odkrył w sobie głos powołania kapłańskiego. Po ukończeniu matury w swaliawskiej szkole średniej nr 2 złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku, jako kandydat diecezji mukaczewskiej.

Salwatorianie podjęli pracę w Swalawie 10 lipca 2010 roku. Kleryk Jewgen w tym czasie zakończył pierwszy rok nauczania. Dla nowo przybyłych księży Antoniego Zięby SDS i dla księdza Andrzeja Waszczuka SDS był on prawą ręką w posłudze duszpasterskiej, zwłaszcza, że oni ukraińskiego języka nie znali.

Sześcioletni okres pracy Salwatorianów i formacja duchowna w seminarium przyniosły owoc – święcenia, które odbyły się 9 kwietnia w katedralnym kościele w Mukaczewie.

Prymicyjną Mszę świętą w swalawskim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Prymicjant odprawił 10 kwietna, w niedzielę. Po uroczystym wprowadzeniu do świątyni przywitał Neoprezbitera księdz proboszcz Antoni Zięba SDS. Kaznodzieja, o. Mikołaj Newskij z miejscowości Czemeriwci (Ukraina-Podole).

Na zakończenie prymicyjnej Mszy świętej serdeczne życzenia złożył ksiądz proboszcz Antoni Zięba SDS i były proboszcz pracujący w Austrii ksiądz Robert Nowak. W imieniu sióstr, które pracują w swaliawskiej parafii, Córek Miłosierdzia św. Wincentego de Poll powinszowania złożyła siostra Joanna Słowian. Następnie życzenia składali: dzieci, młodzież, ministranci, przedstawiciele rady parafialnej oraz delegaci grup parafialnych: Wspólnoty św. Wincentego de Poll, Bractwa Świętego Józefa, Żywego Różańca.

Zwieńczeniem liturgii sprawowanej przez Prymicjanta było błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek. Niech uroczyste przeżywanie liturgii święceń kaplańskich i prymicji obudzi jak najwiecej młodych serc do służby Bogu w kapłaństwie i życiu zakonnym.

Ukraina, Swalawa: Msza święta prymicyjna
Tagi: