Kosciół w BrzozdowceKochani Dobrodzieje i Współpracownicy misyjni.

Piszę do Was kilka słów już z nowego miejsca mojej pracy. Pod koniec sierpnia zakończyłem pracę duszpasterską w Swalawie na Zakarpaciu – Ukraina. Byłem tam zaledwie rok i znowu przeprowadzka. Dlaczego? Nie wiem. Widocznie Bóg tak chce. Ze smutkiem żegnałem się z parafianami Swalawy i z księdzem Andrzejem Waszczukiem SDS, z którym pracowaliśmy przez rok i z nadzieją patrzyłem w nową perspektywę pracy. Przełożeni są narzędziami w ręku Pana Boga i oni mnie skierowali tutaj do Brzozdowic.

Początki jak zawsze są trudne i pełne niepokoju. Rozpocząłem duszpasterską posługę pod koniec sierpnia, a dzisiaj już tu się czuję tak, jakbym pracował stale. Może to mój charakter jest taki, że szybko się aklimatyzuję w nowym miejscu, a może ludzie serdeczni i otwarci, dzięki czemu nie natrafiam na żadne opory i bariery?

Od samego początku wiedziałem, że trzeba przygotować odpust parafialny na Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, bo taki tytuł nosi kościół i parafia oraz sanktuarium diecezjalne. Rozpocząłem przygotowania od sprzątania wewnątrz i na zewnąrz. Było dużo koszenia i grabienia trawy, układania szaf i w szafach po swojemu, bo poprzednicy mieli inny styl pracy. Dzisiaj już jest po odpuście, oddycham swobodniej i z zadowoleniem, bo się wszystko udało. Oto kilka słów z przebiegu uroczystości odpustowych.

W niedzielę 18 września w Brzozdowcach na Ukrainie, gdzie od 25 sierpnia pracują Salwatorianie, odbył się odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego oraz instalacja proboszcza księdza Antoniego Zięby SDS. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz prowincjał Piotr Filas SDS. Również był obecny ksiądz Wojciech Bukowiec, dziekan dekanatu Stryj, który przyjął przyrzeczenia i wyznanie wiary od nowoinstalowanego proboszcza oraz liczni księża z dekanatu. Byli również obecni na tej uroczystości ks. Mirosław Stanek SDS z ramienia SRMZ i Ks. Piotr Zeman SDS reprezentujący wspólnotę zakonną w Krakowie. Nie można pominąć milczeniem obecności sióstr Józefitek ze Stryja i siostry Adriany … Salwatorianki z Medenic koło Truskawca. Ponadto we Mszy św. uczestniczyli księża grekokatolickich i prawosławnych parafii z okolic brzozdowieckiego sanktuarium. Szczególny chbarakter pielgrzymkowy można było widzieć w grupach, które reprezentowały poszczególne parafie: Żydaczów, Drohobycz, Stryj i Swalawa z Zakarpacia.  Po Mszy św. i procesji wokół kościoła zaśpiewano Te Deum.

Towarzyskie spotkanie duchowieństwa  przy stole zorganizowane w nowej plebanii pozwoliło na wymianę myśli i na podzielenie się doświadczeniami duszpasterskimi. Pielgrzymi natomiast byli częstowani kanapkami i ciastem na terenie przykościelnym. W tej krótkiej relacji pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy brali udział w tym naszym święcie. Zapraszam serdecznie każdego, komu zdrowie i siły pozwalają na pielgrzymowanie.

Z wyrazami wdzięczności i modlitewnwj pamięci.

Ks. Antoni Zięba SDS

Brzozdowce, 19 września 2011 roku

{morfeo 30}

{backbutton}

Ukraina: List od ks. Antoniego Zięby SDS