W czasie przerwy świątecznej (kalendarz juliański, według którego cerkwie prawosławne i ukraińska cerkiew greckokatolicka wyznaczają daty świąt) w salwatoriańskim domu w Brzozdowcach, na Ukrainie, odbyły się rekolekcje dla młodzieży.

Grupa młodych przyjechała z Chodorowa, aby na kilka dni oderwać się od codzienności i pogłębić swoją wiarę. Codzienne spotkania, wspólne modlitwy, praca, posiłki, filmy przeplatane były warsztatami, dyskusjami oraz konferencjami.
W prowadzenie rekolekcji zaangażowany był kl. Oleg (WSD Lwów) i pani Irena z Chodorowskiej parafii. Nad całością czuwał i opiekę duszpasterską sprawował ks. Damian Pankowiak SDS. Młodzież opuszczała Brzozdowce z nadzieją na kolejne spotkanie.

Zobacz zdjęcia

Ukraina: Młodzież z Chodorowa w Brzozdowcach