W przeddzień świąt Bożego Narodzenia w miejscowości Nowy Rozdół, należącej do parafii w Brzozdowcach, odbył się wieczór wigilijny. Organizatorem spotkania była „Wspólnota Polska”, która gromadzi wokół siebie Polaków żyjących w Nowym Rozdole i okolicznych miejscowościach.

Zgromadził on kilkadziesiąt osób, które pielęgnują w swoich rodzinach kulturę i tradycje polskie. Dzieci uczące się w „Szkole Polskiej” zaprezentowały program słowno-muzyczny. Chóry istniejące przy „Wspólnocie Polskiej” okraszały wigilijny wieczór polskimi kolędami, które budziły wspomnienia i tęsknotę wielu osób za Polską i tym co z nią związane, zwłaszcza w czasie Świąt. Przed życzeniami i wieczerzą z polskimi potrawami, proboszcz brzozdowiecki ks. Damian Pankowiak SDS wyjaśnił jakie znaczenie ma opłatek dla katolików, pobłogosławił i pomodlił się razem z zebranymi gośćmi, zachęcając do nieustannego dzielenia się tym co posiadamy.

Zobacz Zdięcia

Ukraina: Polska wigilia