Ramiona Krzyża, w których każdy może znaleźć miłość, nadzieję i umocnienie były główną myślą odpustowej refleksji w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach na Ukrainie, gdzie od dwóch lat posługują kapłani Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

Uroczystości odbyły się w niedzielę 16 września. Zabytkowa brzozdowiecka świątynia zgromadziła niespodziewanie dużą ilość parafian oraz gości, w tym wiernych Kościoła Greckokatolickiego i Prawosławnego.

Sumie odpustowej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Sławomir Noga. Z zaproszenia nowego proboszcza i kustosza sanktuarium ks. Damiana Pankowiaka skorzystali kapłani dekanatu oraz duchowni okolicznych parafii obrządku wschodniego.

Zwieńczeniem wydarzenia była agapa z udziałem wiernych oraz zaproszonych gości.

Zobacz Zdięcia

Ukraina: Ramiona, które obejmują cały świat