W szeregach krakowskiego regionu Wolontariatu Misyjnego SALVATOR niemal co druga osoba pochodzi z Dębicy lub okolic. Także w gronie tegorocznych posłanych na misję znalazło się kilkoro z nich. Wyjechali m.in. do Timişoary w Rumunii, Charkowa i Brzozdowiec na Ukrainie, Jubicy i Bilaj w Albanii oraz Nitry na Słowacji.

Skutkiem prężnego działania Dębniczan i ich zaangażowania w promocję WMS wiąż nowe osoby z Podkarpacia dowiadują się o WMS i wykazują zainteresowanie jego działalnością, dołączając do grona wolontariuszy. Najnowszą inicjatywą wolontariuszy jest krótki materiał przygotowany przez lokalną telewizję z Dębicy. Zapraszam do obejrzenia.
ks. Paweł Fiącek SDS, opiekun WMS
(wmsalvator@gmial.com)
www.misje.sds.pl

WMS: w Dębica TV