W trzecim roku swojego istnienia, Wolontariat Misyjny „Salvator” doczekał się pierwszej publikacji, a w zasadzie – auto-publikacji. Jest ona zarówno napisana przez wolontariuszy, jak też opisuje, czym jest wolontariat. Stara się odpowiedzieć na pytanie, z jakich „składników” powinno być upieczone „ciasto” wolontariatu, który nosi miano misyjnego. W projekt zaangażowało się przeszło 20 osób: wolontariusze WMS oraz salwatorianie. Redakcji książki podjął się opiekun WMS, ks. Paweł Fiącek.

Niech dwie krótkie opinie, umieszczone poniżej, będą zachętą do sięgnięcia po tę pozycję. Jej lektura odpowie na większość pytań o rodzące się dzieło WMS. Zainteresowani jej nabyciem proszeni są o kontakt z redaktorem, ks. Pawłem: pawelsds@gmail.com lub wmsalvator@gmail.com.

Z „posłowia” Prowincjała:

Misja „ad gentes” obecna jest w Kościele od samego początku. Po dwudziestu stuleciach, „globalna wioska”, którą jest świat, nadal w dużej mierze jest pogańska. Wędrując po stronach niniejszej książki, wnikając w treść, uzmysłowiłem sobie, że jest ona bardzo pożyteczna. Współczesny wolontariusz powinien być dobrze uformowany: odważny, uduchowiony, pobożny, cierpliwy, wytrwały, otwarty, radosny… Powinien być również profesjonalny, a więc posiadać konkretne umiejętności i niezbędną wiedzę. Wierzę, że uduchowieni profesjonaliści, pełni entuzjazmu młodzi salwatoriańscy wolontariusze misyjni, mogą wiele zdziałać dla zbawienia świata.

Bp Andrzej Czaja, biskup opolski:

Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje misjonarzy, młodych misjonarzy, odważnych świadków Jezusowej Dobrej Nowiny. Pytanie, co znaczy być misjonarzem? Konkretną odpowiedź znajdujemy w książce „Skok na głęboką wodę”. Zawiera ona wskazówki i opis cech, które powinien posiadać potencjalny młody wolontariusz misyjny, aby jego misja była owocna. Świadectwa młodych z Wolontariatu Misyjnego „Salvator”, nie tylko bardzo jasno ukazują, jaką osobowością powinien cechować się młody misjonarz, ale są też dowodem na to, że wciąż nie brakuje młodych ludzi, którzy chcą się dzielić wiarą i doświadczeniem Boga, przywracać nadzieję i rozdawać miłość.

WMS: Współczesny wolontariusz