VIII_Salwatorianskie_Sympozjum_MisyjneNie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowiny

W poniedziałek, 9 maja 2011 roku w WSD Salwatorianów w Bagnie odbędzie się VIII Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne: „Nie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowiny.”

Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 12 października 2010 roku, ustanawiając Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji,  w Liście Apostolskim – „Ubicumque et semper” podkreślił, iż misja ewangelizacyjna, stanowiąca kontynuację dzieła, jakiego pragnął Pan Jezus, jest dla Kościoła niezbędna i niezbywalna, będąc wyrazem jego natury.  W celu prowadzenia skutecznej ewangelizacji należy pokonać drogę dokładnego poznania krajów, środowiska, kultury, jak i mentalności ludzi, którzy nie znają i nie miłują jeszcze jedynego Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Mając na uwadze tak wielkie wymagania i wyzwania misyjne dla współczesnego Kościoła, Koło Misyjne WSD Salwatorianów oraz wspólnota seminarium pragnie podjąć refleksję związaną z tematem głoszeniem Dobrej Nowiny współczesnemu światu.

Zaproszeni prelegenci podejmą refleksję nt. kondycji duchowej świata chrześcijańskiego, nowej ewangelizacji, dialogu międzyreligijnego, jak również wizji ewangelizacyjnej Ojca Jordana. Podczas panelu dyskusyjnego w rozmowę będą mieli okazję włączyć się uczestnicy sympozjum. W części wieczornej natomiast odbędzie się spotkanie z dr Heleną Pyz, misjonarką pracującą od 20 lat wśród trędowatych i ubogich w Indiach.

www.seminarium.sds.pl

Członkowie Koła Misyjnego WSD Salwatorianów

{backbutton}

Zaproszenie: VIII Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne
Tagi: