jaquu9pdqfvlkjol5tetxa17gSalwatoriański Wolontariat Misyjny zaprasza na spotkanie ogólnopolskie, które odbędzie się w krakowskim klasztorze salwatorianów, przy ul. św. Jacka 16, w dniach 17-19 lutego br. Temat spotkania: „Włącz myślenie”, zogniskowany będzie na relacji wiary i rozumu, przy silnym akcencie położonym na roztropność, która opiera się na wierze.

W przygotowaniach do wyjazdu misyjnego oraz w czasie samego pobytu i służby na misjach, nie może braknąć mądrości, nie obejdzie się bez używania rozumu. Każdego, kto chce się o tym przekonać, zapraszamy do udziału zarówno w tym spotkaniu, jak i do włączenia się w działalność WMS.

Bliższych informacji zasięgnąć można pod adresem: wmsalvator@gmail.com

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można nadsyłać do dnia 8 lutego na ten sam adres mailowy.

Serdecznie zachęcam do wzięcia w nim udziału.

ks. Paweł Fiącek SDS

ZAPROSZENIE:Włącz myślenie