Działające przy Salwatoriańskim Referacie Misji Zagranicznych biuro intencyjne ma na celu organizowanie pomocy materialnej dla misjonarzy. Najważniejszą formą pomocy będzie zawsze modlitwa. Niemniej jednak pomocy naszym misjonarza można udzielić również przez włączenie się w pracę naszego biura. Wspomnianej pomocy można udzielić:

  • Modląc się codziennie za Misje.
  • Biorąc udział w Salwatoriańskim Triduum Misyjnym. (Szczególnymi dniami pamięci o misjach stały się w naszym Referacie I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W dniach tych odprawiamy Msze św. w intencji misji, misjonarzy oraz wszystkich Dobrodziejów Misji, a także w intencjach przesłanych przez włączających się w to nabożeństwo).
  • Uczestnicząc w Żywym Różańcu Misyjnym (Duchowej pomocy misjonarzom można udzielić przez codzienną modlitwę różańcową. Osoby pragnące pomagać misjom tworzą 15-osobowe grupy kierowane przez zelatora w porozumieniu z Referatem Misyjnym Salwatorianów. Każda grupa otrzymuje jedną tajemnice różańca i odmawia ją codziennie w intencji misji. Ponadto członkowie żywego różańca włączają się aktywnie w prace biura intencyjnego celem pomocy materialnej misjom).
  • Zamawiając Msze św. indywidualne za żywych i za zmarłych.
  • Zamawiając Msze św. gregoriańskie (30 Mszy Świętych pojedynczych w intencji zmarłej osoby)
  • Zamawiając Msze św. do Dworu Niebieskiego. (30 Mszy Świętych pojedynczych w intencji żyjącej osoby)
  • Polecając swoich zmarłych naszej modlitwie w miesiącu listopadzie (W listopadzie odprawiamy 30 Mszy św. wspólnych do Miłosierdzia Bożego za poleconych zmarłych. Ponadto codziennie odmawiamy różaniec z wspominkami).
  • Składając dobrowolne ofiary materialne przeznaczone na pomoc dla misjonarzy i tych, wśród których pracują.

 

SALWATORIAŃSKI REFERAT MISJI ZAGRANICZNYCH

Pl. Salwatorianów 1 skr. p. 111
43–190 MIKOŁÓW
Tel. (48) 32 226 28 332
Fax· (48) 32 738 48 18
Kom. (48) 694 448 129
e-mail:· misje@sds.pl
Swift (BIC): INGBPLPW

PLN 18 1050 1634 1000 0007 0179 2509
USD 89 1050 1634 1000 0023 1240 9010
EUR 44 1050 1634 1000 0090 6617 9350

krzyz_02