Białoruś, Witebsk: podwójna uroczystość

Parafia pw. Ducha Świętego w Witebsku na Białorusi w II Niedzielę Wielkanocną przeżywała podwójną uroczystość. Pierwsza – święto Bożego Miłosierdzia, które z ustanowienia św. Jana Pawła II, jest obchodzone w całym Kościele Powszechnym już od 15 lat. Druga – poświęcenie nowej, odremontowanej, parafialnej sali. Nowa sala została przygotowana w miejscu starej, tymczasowej kaplicy.

Białoruś, Brasław: Święcenia kapłańskie w Brasławiu 2014

W dniu trzecim maja bieżącego roku, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu na Białorusi, odbyły się święcenia kapłańskie. Dwóch kandydatów – diakonów: Jan Karotkin (diec. Witebska) i Aleksander Fjadotow, (Sercanin) po odpowiednim przygotowaniu seminaryjnym i po przeżyciu rekolekcji przed święceniami przystąpiło do święceń kapłańskich.

NOWE ŁAWKI W BRASŁAWIU

Wygodne miejsca siedzące w kościele – ławki, to podstawa liturgii, a zwłaszcza kerygmatycznej i katechetycznej pracy z tymi, którzy chcą pogłębić swoje życie religijne. Bardzo ważne jest również to, aby ławki były dostosowane do klęczenia i do swobodnego zajęcia postawy stojącej podczas nabożeństw.

BIAŁORUŚ BRASŁAW

BIALORUS WITEBSK