W 1989 roku władze ZSRR pozwoliły na pracę 50 polskich kapłanów katolickich na Białorusi. Wśród tych księży znajdował się ks. Stefan Prekurat SDS, który po otrzymaniu zgody od prowincjała rozpoczął pracę w parafii w Wierchwiedwińsku, jako pierwszy salwatorianin na Białorusi. Kilka miesięcy po ks. Prekuracie do miejscowości Michaliszki przyjechał ks. Leonard Czuchoński SDS.

W 1992 ks. Stefan Prekurat SDS przybył do Brasławia, który stał się główną siedzibą salwatorianów na Białorusi. Obecnie w tym kraju salwatorianie posługują w dwóch miejscach: w Brasławiu i w Witebsku, tworząc Fundację Białoruską Polskiej Prowincji Salwatorianów. Tworzą w ten sposób jedną wspólnotę zakonną. W brasławskiej wspólnocie żyje 4 salwatorianów, a w witebskiej 2. Liczba salwatorianów na Białorusi od lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

Głoszenie na Białorusi Chrystusa, jedynego Zbawiciela, ma swoją specyfikę. Salwatorianie skupiają się na pracy duszpasterskiej przy parafiach diecezji witebskiej. Szczególne miejsce zajmuje tutaj parafia Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu, która jest jednocześnie diecezjalnym sanktuarium maryjnym. Ważnym punktem pracy jest katecheza, która przed upadkiem komunizmu była zabroniona, a na którą dzisiaj salwatorianie zwracają szczególną uwagę. Pomoc w tym zakresie otrzymują od Sióstr Służebnic Chrystusa w Eucharystii, które prowadzą  katechezę. Szczególna opieką w Brasławiu otoczeni są również  ludzie chorzy i starzy z miejscowego domu starców.

W Witebsku praca duszpasterska skupia się przy budowanym kościele pw. Ducha Świętego i ma charakter reewangelizacyjny. Sytuacja ta związana jest z odzyskaniem wolności przez Białoruś, a co za tym idzie, z nową sytuacją Kościoła w tym kraju. Nowe wyzwania dotyczą także salwatorianów pracujących na Białorusi, którzy chcą pozostać wierni dewizie swojego ojca założyciela, Sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, który powiedział:  „Dopóki żyje na świecie choćby tylko jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć”. Dlatego starają się każdą dostępną metodą i w każdy możliwy sposób głosić Jezusa Zbawiciela na Białorusi.

 

BRASLAV

Adres:

Parafia Narodzenia NMP
211970 Resp. Belarus
g. Braslav, ul. Sovetskaja 23
Białoruś
e-mail: sanktuari@mail.ru

Misjonarze:

ks. Adam Kwiatkowski
ks. Stanisław Mrzygłód
ks. Uladzimir Shydlouski

 

SLABODKA

Adres:

Parafia Bożej Opatrzności
ul. 8 Marca 4
211977 Słobódka
Białoruś

Misjonarze:

ks. Leszek Witwicki

 

WITEBSK

Adres:

Parafia Świętego Ducha
ul. 1 Kujbysheva 9-5
220026 Witebsk
Białoruś
e-mail: sdsby@list.ru

Misjonarze:

ks. Łukasz Karasiński
ks. Andrzej Waszczuk