W dniu 9 lutego 2017 r., w Kurii Prowincjalnej Franciszkanów w Krakowie, salwatorianie ks. Mirosław Stanek i br. Jarosław Grzesik, odebrali relikwie pierwszego stopnia „ex ossibus” (cząstki kości) błogosławionych Męczenników z Pariacoto: o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

Relikwie te pojadą do Albanii i będą to pierwsze relikwie męczenników na ziemi albańskiej. Zostaną umieszczone w ołtarzu budującego się kościoła pw. św. Mikołaja w miejscowości Mallkuc-Koder. Księża salwatorianie, opiekunowie i duszpasterze tego kościoła, planują rozkrzewiać kult polskich Męczenników po całej Albanii. Konsekracja kościoła jest przewidywana jeszcze w tym roku. Relikwie przekazał br. Jan Hruszowiec, Promotor Kultu Męczenników Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.

Męczennicy z Pariacoto w Albanii