Do biskupów, kapłanów i wiernych całego kościoła katolickiego Adhortacja Apostolska EVANGELII NUNTIANDI (O eweangelizacji w świecie współczesnym)

Czcigodnym braciom i umiłowanym synom pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie Wstęp 1. Głoszenie Ewangelii ludziom naszych czasów, pełnym nadziei, ale również często nękanym lękiem i trwogą, należy uważać bez wątpienia za służbę świadczoną nie tylko społeczności chrześcijan, ale także całej ludzkości.