Słowacja to mały kraj w sercu Europy, zamieszkały przez wielki naród. Wielki nie dzięki liczbie obywateli (Słowacja liczy około 5.5 miliona mieszkańców), ale godności, sile i determinacji zapisanej w sercach Słowaków. Ten mały naród, mimo faktu, że przez ponad tysiąc lat pozbawiony był swojej państwowości (niepodległa Słowacja powstała 1 stycznia 1993 roku), zdołał utrzymać swoją tożsamość, rozwinąć bogatą kulturę, tradycję, język, zachować odrębność i wiarę. Słowacja to kraj z bogatą historią, a jej obywatele to ludzie głęboko zakorzenieni w przeszłości, ale odważnie patrzący w przyszłość.

Przed drugą wojną światową (w tym czasie Słowacja wraz z Czechami tworzyły wspólne federacyjne państwo) kilku Słowaków należało do Czeskiej Prowincji Salwatorianów (ostatni z nich, brat František Palárik ostatnie lata swojego życia spędził w niepodległej już Słowacji, W Beckove, gdzie zmarł w 2000 roku). Niedługo po zakończeniu wojny (w 1948 roku) podjęta została próba założenia domu zakonnego Salwatorianów na terenie Słowacji, brutalnie przerwana przez komunistyczny przewrót i będące jego konsekwencją prześladowania słowackiego Kościoła. Jedną z jego form był bezwzględny zakaz prowadzenia życia zakonnego (zakaz ten obowiązywał aż do 1989 roku i uniemożliwiał prowadzenie jakiejkolwiek działalności przez zakony).

Przyjście Salwatorianów na Słowację odbyło się z inicjatywy ówczesnego przełożonego generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, ks. Andrzeja Urbańskiego SDS. W październiku 2003 roku, na zaproszenie księdza kardynała Jana Chryzostoma Korca SJ, do Nitry przybyli pierwsi dwaj współbracia: ks. Andrzej Drogoś SDS i ks. Jacek Malaga SDS (2003 – 2013), dając początek obecności Salwatorianów na Słowacji. Po roku dołączył do nich ks. Andrzej Pacholik SDS (pracował na Słowacji w latach 2004 – 2009), a następnie dalsi współbracia: ks. Piotr Sztajgli SDS (2006 – 2009), ks. Jan Lasek SDS (2006 – do dziś), ks. Jacek Chrząściel SDS (2009 – do dziś), ks. Sławomir Soczyński SDS (2012 – 2013) oraz ks. Rafał Czyż (2013 – do dziś).

Dom zakonny Salwatorianów w Nitrze jest miejscem, z którego rozlega się wciąż coraz bardziej aktualne przynaglenie ojca Franciszka Jordana, przypominające, że nikomu nie wolno spocząć, dopóki wszyscy ludzie nie poznają i nie pokochają Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

 

NITRA

Adres:

NITRA
Salvatoriáni
Nitrianska 38
949 01 Nitra
Słowacja
e-mail: salvatoriani@salvatoriani.sk
www.salvatoriani.sk

Misjonarze:

ks. Jacek Chrząściel
ks. Rafał Czyżl
ks. Andrzej Drogośl
ks. Jan Lasek