Tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej znane jest od wieków w Kościele Katolickim. Również w Albanii kultywowany jest od lat zwyczaj odprawiania tego nabożeństwa  w okresie Wielkiego Postu. W salwatoriańskiej parafii w Bilaj cotygodniowe rozważanie Męki Pańskiej gromadzi licznych wiernych. Ostatnio na wspólną modlitwę przybyli nie tylko parafianie z Bilaj, ale także katolicy dekanatu Durres. W czwartek (21 marca) miała miejsce dekanalna Droga Krzyżowa. Każdego roku odbywa się ona w innej parafii należącej do dekanatu. W tym roku przyszła kolej na Bilaj.

Przygotowania do należytego i godnego przeżycia tajemnic męki i śmierci Jezusa Chrystusa trwały kilka dni. Przygotowano stacje Drogi Krzyżowej, wytyczono trasę, zorganizowano kilka prób dla czytających rozważania i uformowano nawet grupę porządkową. Słoneczne początki wiosny pozwalały spodziewać się pięknej pogody, sprzyjającej modlitewnemu skupieniu w plenerze. Niestety w dniu, w którym miało odbyć się nabożeństwo, czarne, ociężałe chmury zasnuły niebo. Obfity deszcz padał nieprzerwanie od samego rana, a kałuże na drodze z każdą chwilą stawały się coraz większe. Im dłużej trwały opady, tym większe wątpliwości rodziły się w sercach organizatorów. Mimo to o wyznaczonej godzinie wszyscy stawili się w centrum wioski, aby z krzyżem przejść ulicami miejscowości. Mimo złej pogody we wspólnej modlitwie wzięli udział wierni nie tylko z Bilaj, ale też z różnych parafii należących do dekanatu. Wspólnej modlitwie przewodniczył dziekan dekanatu Durres, o.Giovanni Salustri CSI. W momencie rozpoczęcia nabożeństwa opady deszczu ustały na tyle, by każdy z uczestników mógł spokojnie i w skupieniu wsłuchiwać się w teksty medytacji i aktywnie brać udział w modlitwie. Kiedy ten wyjątkowy pochód religijny dotarł na wzgórze kościelne, rozpoczęło się nabożeństwo adoracji krzyża. W modlitewnym skupieniu wszyscy oddali cześć Chrystusowi przybitemu do krzyża. Znakiem modlitwy i adoracji stały się karteczki z prośbami i podziękowaniami, jakie uczestnicy mogli zostawić na krzyżu.

Krzyż dekanalnej Drogi Krzyżowej zostanie w parafii Bilaj na cały rok, aż do następnego nabożeństwa, które odbędzie się w przyszłym roku w innej parafii należącej do dekanatu Durres.

Zobacz Zdięcia

Albania: Zjednoczeni pod znakiem Krzyża