Bialorus_Braslaw_Swiecenia_Kaplanskie_2014_SDS_0032_change

[tab]
[tab_item title=”NEWS”]

W dniu trzecim maja bieżącego roku, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu na Białorusi, odbyły się święcenia kapłańskie. Dwóch kandydatów – diakonów: Jan Karotkin (diec. Witebska) i Aleksander Fjadotow, (Sercanin) po odpowiednim przygotowaniu seminaryjnym i po przeżyciu rekolekcji przed święceniami przystąpiło do święceń kapłańskich.

Szafarzem sakramentu kapłaństwa był Ordynariusz Diecezji Witebskiej ks. biskup Aleg Butkiewicz. W homilii podkreślił wielką rolę Maryi, Matki każdego kapłana, która w brasławskim sanktuarium oddziaływuje ze szczególną mocą na tych, którzy się do Niej zwracają. Ona pomaga kapłanom być pośrednikami pomiędzy Bogiem i człowiekiem oraz odwrotnie, pomaga ludziom być blisko Boga za pośrednictwem człowieka – kapłana. Kaznodzieja podkreślił, że każdy ksiądz ukazuje swoim życiem żywego Chrystusa Zmartwychwstałego i dzięki temu prowadzi ludzi do Boga Ojca w Duchu Świetym. Ta bezpośredniość i bliskość ze Zmartwychwstałym napełnia każdego spotkanego człowieka nową wiarą, nadzieją i miłością, a ostatecznie nowym życiem.

Brasławską uroczystość zaszczycili liczni goście nie tylko z Białorusi – Ksiądz Rektor Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku Ks. Doktor Jan Salomon, ale i spoza jej granic: Ksiądz Prowincjał Zgromadzenia Księży Sercanów Ks. Doktor Artur Sanecki i Ksiądz Rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Sercanów Ks. Doktor Jerzy Ptak.

Wielkim i ważnym świadectwem jedności kapłańskiej była obecność kapłanów z okolicznych parafii oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa z Witebska. Również rozmodlone siostry zakonne wypraszały potrzebne dary i łaski dla nowowyświęcanych kapłanów.
Wśród kwiatów i życzeń składanych przez rodzinę i gości neoprezbiterzy rozpoczęli swoją pasterską posługę z pewnością nie lekką, ale napewno radosną i piękną.

Niech Maryja, Barsławska Królowa Jezior wspiera swym orędownictwem i opieką kapłanów, którzy u Jej stóp otrzymali święcenia.

[/tab_item]
[tab_item title=”GALERIA”]

 

[/tab_item]
[/tab]

Białoruś, Brasław: Święcenia kapłańskie 2014