Sanktuarium-Krzyza-Swietego-Brzozdowce

„Dzieła Boże dojrzewają tylko w cieniu krzyża”. Pod tym hasłem 15 marca 2014 roku przeżywaliśmy spotkanie mężów i ojców dekanatu stryjskiego i archidiecezji lwowskiej. Miejscem spotkania było Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach, prowadzone przez Salwatorianów. Szczególnym patronem tych spotkań jest św. Józef Oblubieniec.

W sobotę 15 marca w brzozdowieckim sanktuarium zgromadzili się przedstawiciele z większości parafii dekanatu stryjskiego oraz ze Lwowa wraz ze swoimi duszpasterzami. Głoszącym konferencje i kazanie był ks. Tomasz Labus, proboszcz z Żydaczowa, który przewodniczył również uroczystej Eucharystii.

Podczas „Dnia Skupienia” przybyli goście brali udział w adoracji, nabożeństwach wielkopostnych oraz skorzystali z sakramentu spowiedzi świętej poprzedzonej nabożeństwem pokutnym z rachunkiem sumienia.

Poczęstunek na zapleczu sanktuaryjnym, był zakończeniem spotkania, a zarazem okazją do bliższego poznania się. Uczestnicy rozstali się z nadzieją na kolejne spotkanie w tym wyjątkowym miejscu.

Ukraina: Mężczyźni spotkali się w Brzozdowcach