Kraj: FILIPINY
Miasto: Manila
Nazwa projektu: REMONT SZKOŁY
Realizacja:
ks. Artur Chrzanowski SDS

W tym roku w projekcje związanym z niedzielą misyjną (ale tez całym następnym rokiem)  przeprowadzić zbiórkę pod kątem pomocy dziełu prowadzonemu przez naszych wspólbraci na  Filipinach. Kilka lat temu ks. Artur Chrzanowski SDS stworzył dzieło nazwane ”Puso sa Puso” czyli ”Serce dla Serca” polegające na pomocy najuboższym dzieciakom ze slamsów Manili w zdobywaniu wykształcenia.

Nauka odbywała się w specjalnie do tego dostosowanych kontenerach, przerobionych na szkolne klasy. Niestety w marcu tego roku doszło do pożaru który zniszczył slamsy wraz ze znajdującą się tam szkołą i w chwili obecnej trwa walka o odbudowanie choćby części tego co było.

REMONT SZKOŁY – FILIPINY