ECCLESIA IN AFRICA POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O KOŚCIELE W AFRYCE I JEGO MISJI EWANGELIZACYJNEJ U PROGU ROKU 2000

WPROWADZENIE 1. Kościół, który jest w Afryce, wyznawał z radością i nadzieją swą wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa podczas Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce, trwającego cztery tygodnie. Wspomnienie o nim pozostaje do dziś żywe w pamięci całej kościelnej wspólnoty. Wierni

Ecclesia in America – Posynodalna Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła o spotkaniu z żywym Chrystusem, Drogą nawrócenia, jedności i solidarności w Ameryce

Wprowadzenie 1. Kościół w Ameryce, pełen radości z powodu otrzymanej wiary i dziękując Chrystusowi za niezmierzony dar, celebrował niedawno piąte stulecie początku głoszenia Ewangelii na swych ziemiach. To wspomnienie pomógł o katolikom amerykańskim być bardziej świadomymi pragnienia Chrystusa, aby spotkać

Ecclesia in Asia – Posynodalna Adhortacja Apostolska Ojca świętego Jana Pawła II O Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji

Wprowadzenie   Cud Bożego planu w Azji 1. Kościół w Azji wznosi pieśń chwały do Boga, który jest „naszym zbawieniem” (PS 68, 20), za wybranie ziemi azjatyckiej, aby na niej rozpocząć swój plan zbawienia, przez mężczyzn i kobiety tego kontynentu.

ENCYKLIKA FIDEI DONUM OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XII O MOŻLIWOŚCIACH MISJI KATOLICKICH SZCZEGÓLNIE W AFRYCE

1. Dar wiary, którym Bóg w swojej hojności ubogaca w sercach chrześcijan niezrównanym bogactwem cnót, wymaga oczywiście, abyśmy nieustannie okazywali serdeczną wdzięczność Boskiemu Dawcy tej łaski. Wiara bowiem otwiera nam bramę do tajemnic życia Bożego; wiara daje nam nadzieję szczęśliwości

PROBE NOSTIS Encyklika Ojca Świętego Grzegorza XVI O MISJACH WŚRÓD NARODÓW NIECHRZEŚCIJAŃSKICH

Czcigodni Bracia Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie Doskonale wiecie, Czcigodni Bracia, jak wielkimi klęskami w tych niezmiernie smutnych czasach zewsząd nękany jest Kościół, i w jak godny pożałowania sposób jest uciskany. Wiecie też dobrze, wśród jak wielkiego zalewu wszelkiego rodzaju błędów