albaniaW liturgiczne wspomnienie św. Młodzianków, którzy zginęli z rozkazu Heroda, siostry Matki Teresy we współpracy z salwatorianami z Bilaj, przygotowały spotkanie dla dzieci. Na święto najmłodszych męczenników Chrystusa przybyło około 150 dzieci z najbiedniejszych dzielnic Tirany. Wraz z salwatorianami przyjechała grupa aktorów amatorów z Murqiny, którzy wystawili Misterium Narodzenia Bożego.

Spotkanie przebiegało w duchu radości i religijnego zaangażowania. Po przybyciu wszystkich grup nastąpiło zawiązanie wspólnoty i zabawy integracyjne. Następnie siostry zajęły się przygotowaniem liturgicznym i próbą śpiewu przed Mszą św. Podczas Eucharystii, której przewodniczył ks. Dawid Rogala SDS, służbę liturgiczną pełnili ministranci z Murqiny, a kazanie wygłosił ks. Wojciech Porada SDS. Kaznodzieja mówiąc do dzieci zaakcentował, iż bardzo ważne jest, aby w swym życiu z odwagą przyznawały się do Pana Jezusa. Podkreślił również ogromną wartość i znaczenie męczeństwa św. Młodzianków dla każdego z nas.

Po Mszy św. miała miejsce część rekreacyjna. Każda z przybyłych grup wystąpiła z prezentacją. Były tańce, śpiewy, jasełka, recytacja wierszy oraz wspólna zabawa. Na koniec siostry przygotowały dla dzieci mały poczęstunek, a ks. Dawid, w roli „dobrodzieja”, obdarował najmłodszych słodkimi podarunkami.

{backbutton}

zobacz zdjęcia

 

Albania: Cześć Młodziankom