Okazją do spotkania były obchody uroczystości ku czci NMP, jak również oficjalne otwarcie i poświęcenie nowo powstałego domu katechetycznego przy kościele w Kopliku. Podczas uroczystej Mszy św. ksiądz biskup wskazał wszystkim wiernym Maryję Matkę Zbawiciela jako wzór czystości, pobożności i świętości. Przestrzegł ich przed lekceważeniem sobie pokus i łatwym popadaniu w grzech bez myślenia o złych konsekwencjach. Wyraził też radość z nowego domu katechetycznego i zaznaczył, że jego istnienie przyczyni się nie tylko do katechizacji wiernych, ale też będzie pomocny w formacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nowo wybudowany dom katechetyczny został poświęcony NMP Matce Zbawiciela i otrzymał nazwę Mater Salvatoris. Prace budowlane trwały intensywnie od lipca do połowy listopada, a wzniesienie budynku możliwe było dzięki wsparciu ludzi o dobrych sercach z zaprzyjaźnionej parafii salwatroaińskiej we Wiedniu. Proboszcz Donaucitykirche we Wiedniu, ks. Albert Gabriel SDS od wielu lat troszczy się o potrzeby misyjne Kościoła. Tym razem zainteresowanie swoje i swoich parafian skierował ku Bałkanom, by także w odradzającym się tam Kościele wspomóc poszukujących drogi do Boga.
Z okazji otwarcia domu przyjechali do Albanii współpracownicy duszpasterza z Wiednia: pan Stanisław Smerda i pan Czesław Ogrodnik. Reprezentowali oni wspólnotę parafialną Donaucitykirche. Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni udali się w stronę domu katechetycznego, by tam wziąć udział w obrzędzie poświęcenia i oficjalnym otwarciu. Po krótkiej modlitwie zaszczyt przecięcia wstęgi przypadł księdzu prowincjałowi Piotrowi Filasowi SDS i panu Stanisławowi Smerdzie z Wiednia. Już w środku czekał na wszystkich skromny poczęstunek i wielki tort. Po zakończonych uroczystościach została zorganizowana dla młodzieży zabawa taneczna.
Ksiądz proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Kopliku, ks. Artan Seli SDS, wyraża ogromną wdzięczność wszystkim dobrodziejom, którzy przyczynili się do powstania domu Mater Salvatoris  w Kopliku. Słowa wdzięczności kieruje do wszystkich tych, którzy wspierali to dobre dzieło. Wiele zawdzięcza modlitwie i pomocy tak bardzo oddanemu tej idei ks. Albertowi Gabriel SDS z Wiednia w Austrii. Serdeczne pozdrowienia przesyła wszystkim parafianom Donaucitykirche na czele z panami Stanisławem Smerdą i Czesławem Ogrodnikiem. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Im każdy trud.
Albania: Dom Matki