dxtvgcxpg26u2y3uu3ke0yuthDruga w tym roku sesja modlitewno-formacyjna, która odbyła się w dniach 3-5 czerwca w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Eucharystek w Brasławiu na Białorusi, poświęcona była pierwszym trzem rozdziałom Apokalipsy św. Jana. Udział w konferencjach, medytacji, Mszy Świętej dał uczestnikom okazję do pogłębienia swojej wiedzy i do przeżycia na nowo słów skierowanych do wspólnot siedmiu Kościołów w Azji. Czas modlitwy w ciszy był szczególnego rodzaju przygotowaniem do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

W rekolekcjach uczestniczyło około dwadzieścia osób z terenu diecezji witebskiej i mińsko-mohylewskiej. Spotkanie prowadził ks. Tadeusz Dobrowolski SDS.

Sesje rekolekcyjne stanowią propozycję systematycznej formacji, otwartej dla wszystkich pragnących pogłębić swoją modlitwę. W planach na rok bieżący są jeszcze dwa spotkania, które będą poświęcone kolejno: modlitwie różańcowej i Bożemu Miłosierdziu w sakramencie pokuty.

{backbutton}

Białoruś: Apokalipsa. Siedem listów do Kościołów