Coroczne obchody ku czci męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela wypadły w tym roku w sobotę, 29 sierpnia. Święty Patron parafii Bilaj jest bardzo czczony przez wiernych, dlatego licznie przybyli oni na odpustową Mszę św.

Eucharystii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił o.Laureano del Otero Sevillano CSsR. W swojej homilii ojciec Laureano zwrócił uwagę na aspekt uwięzienia św. Jana, oraz tego, iż mimo niewoli pozostawał wolnym człowiekiem. Wolność proroka to jego przynależność do Boga. Kiedy całe nasze życie  oddajemy Bogu, to nic, ani nikt nie są w stanie nas zniewolić, gdyż żyjemy w wolności Dziecka Bożego. Nawet śmierć była dla św. Jana aktem wyzwolenia, gdyż pozwoliła mu ostatecznie zjednoczyć się z Bogiem. To główne myśli z kazania ojca redemptorysty z Kamzy opodal Tirany.

Po zakończonej Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu był jeszcze czas na spotkania, rozmowy i radosne bycie razem we wspólnocie.

Albania, Bilaj: BILAJSKI ODPUST Z UWIĘZIONYM
Tagi: