W piątek 7 listopada, przez ulice Campeche przeszedł marsz dla życia, którego celem było wyrażenie protestu przeciwko każdej formie przemocy i agresji, a także zaświadczenie o miłości do życia. Uczestnikami marszu byli uczniowie i nauczyciele szkół salwatoriańskich oraz salwatorianie. Nieśli oni ze sobą relikwie św. Jana Pawła II, którego słowa zamieścili na jednym z transparentów: „Szacunek dla życia jest fundamentem jakiegokolwiek innego prawa, w tym prawa do wolności”.

Tego dnia, wśród salwatorianów obecny był przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Milton Zonta. Marsz zakończył się w kościele pw. św. Józefa Robotnika, wysłuchaniem salwatoriańskiej deklaracji promującej życie i apelem o szacunek dla życia, wygłoszonym przez księdza generała.

Meksyk, Campeche: Marsz salwatoriański dla życia
Tagi: