We wspólnocie Kościoła Rektoralnego Matki Bożej Pocieszenia w którym od prawie 2 lat jest obecna duchowość salwatoriańska przeżywano urodziny O. Franciszka Jordana w sposób wyjątkowy. Grupa ponad czterdziestu młodych osób, która zakończyła etap podstawowej katechizacji, zdecydowała się kontynuować swoją formację w grupie młodzieży salwatoriańskiej.

W homilii wygłoszonej do młodzieży i zgromadzonych wiernych ks. Marcin uwypuklił heroiczność cnót Ojca Jordana i wskazał, że kroczenie w życiu codziennym zgodnie z jego charyzmatem gwarantuje nam świętość.

Zdjęcia

Meksyk, Merida: Urodziny Ojca Jordana