ks-Aleh-ButkiewiczDnia 18 stycznia 2014 roku w kościele katedralnym w Witebsku odbyły się święcenia biskupie ks. Aleha Butkiewicza, który pod koniec ubiegłego roku został mianowany przez papieża Franciszka nowym ordynariuszem diecezji witebskiej. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti; asystowali mu: metropolita mińsko-mochylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz i biskup grodzieński, przewodniczący konferencji biskupów katolickich Białorusi bp Aleksander Kaszkiewicz. Obecni byli także inni biskupi z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

„Kościół – to brama, brama do zbawienia” – powiedział nowy ordynariusz, zwracając się do wszystkich wiernych – „Nasze zadanie to robić tak, żeby ta brama była otwarta, (…) żeby w Kościele człowiek znalazł Chrystusa, żeby widział, czuł Jego Bożą miłość i mógł Go odnaleźć”.

Nuncjusz apostolski abp Gugerotti, zwracając się do licznie zebranych wiernych w katedrze powiedział: „Ciężko jest wyrazić słowami uczucia, które są w moim sercu w tym dniu”. Natomiast do bp. Butkiewicza skierował pełne ciepła słowa: „Wybrany został wasz syn i brat. (…) On jest synem tej ziemi”. Słowa te mają szczególny wydźwięk dla wiernych z Kościoła w Brasławiu, gdyż tam urodził się bp Aleh Butkiewicz i tam do dzisiaj mieszkają jego rodzice i rodzina. Dodatkowo w swoim biskupim herbie umieścił on wizerunek Matki Bożej Brasławskiej Królowej Jezior. Bp Aleh Butkiewicz został zaproszony do swojej rodzinnej parafii, do Brasławia, na dzień 2 lutego 2014 roku, aby odprawić uroczystą Mszę św. o godzinie 11.00.

Bp Aleh Butkiewicz urodził się 18 marca 1972 roku w Brasławiu. Do seminarium w Grodnie wstąpił w 1994 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 maja 2000 roku. Pełnił obowiązki wikariusza parafii w Nowopołocku (Białoruś) i Miorach (Białoruś), obowiązki proboszcza parafii św. Antoniego Padewskiego w Witebsku oraz dziekana dekanatu Witebsk Północny. Dnia 29 listopada papież Franciszek mianował ks. Aleha Butkiewicza biskupem diecezji witebskiej.

www.waladarka.by
ks. Łukasz Karasiński SDS

Białoruś: Syn brasławskiej ziemi biskupem witebskim
Tagi: