Dnia 27 października 2012 r., w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego na Ukrainie, odbył się dzień skupienia dla ministrantów. Miejscem spotkania były Brzozdowce, gdzie od dwóch lat pracują salwatorianie. W wydarzeniu wzięli udział ministranci z parafii: Brzozdowce, Medenice, Mikołajów, Stryj, Truskawiec, Żydaczów (parafie z dekanatu stryjskiego pod Lwowem).

W poszczególnych punktach dnia uczestnicy poznawali zagadnienia dotyczące „Roku Wiary”. Realizowało się to podczas konferencji, kręgu biblijnego, Eucharystii, „szkoły liturgicznej”. Prowadzącym był duszpasterz Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań ks. Robert Gawłowski. Kolejne spotkanie ministrantów planowane jest na wiosnę.

Zobacz Zdiecia

Ukraina: Ministranci u Chrystusa Brzozdowieckiego