DSC_1983

„Święty Józef to Patron, który pomaga w sprawach doczesnych, ale przede wszystkim prowadzi do Boga”.

Pod tym hasłem i w tym duchu w dniach 17-18 marca 2012 roku przeżywaliśmy Jubileusz Mężów i Ojców archidiecezji lwowskiej. Miejscem centralnych uroczystości jubileuszowych było Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach, prowadzone przez Salwatorianów. Szczególnym patronem tych uroczystości został obrany św. Józef, Opiekun Pana Jezusa i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.

W sobotę 17 marca w godzinach popołudniowych zgromadzili się w Sanktuarium przedstawiciele z wielu parafii dekanatu stryjskiego. Po krótkim przywiataniu uczestników i zapoznaniu ich z planem jubileuszowego czuwania, wszyscy otrzymali skromne pamiątkowe podarunki. Między innymi dla każdego uczestnika przygotowane zostały teksty modlitw i teksty pieśni śpiewanych podczas liturgii.

Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną, z formularza o św. Józefie Oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny, odprawił kustosz Sanktuarium ks. Antoni Zięba, Salwatorianin. W wygłoszonej przez niego homilii mogliśmy wyciągnąć jednoznaczny wniosek, że „Święty Józef to Patron, który pomaga w sprawach doczesnych, ale przede wszystkim prowadzi do Boga”. Możemy więc do Niego zwracać się jak do ojca w każdej potrzebie i w każdej sprawie. Na zakończenie Eucharystii wszyscy odmówili modlitwę do św. Józefa zawierzając Bogu siebie, swoje rodziny i swoje srodowisko pracy i życia.

Skromny poczestunek kanapkami i herbatą, na zapleczu sanktuaryjnym, był okazją do bliższego zapoznania się, a ponadto do pokrzepienia ciała. Kolejnym punktem programu była projekcja rosyjskiego filmu pod tytułem: „Na kraju stoiju” o profilu psychologiczno-moralnym. Wierność małżeńska wynikająca z głębokiej miłości głównych bohaterów filmu pokonała cierpienie, nieszczęście i kalectwo. Przetrwała mimo prób i podszeptów do rozejścia się kierowanych ze strony osób najbliższych małżonkom z filmu.

Wieczorna adoracja w Kościele i modlitwa na zakończenie dnia były przygotowaniem do spoczynku. Noclegi dla pielgrzymów zapewnili mieszkańcy Nowego Rozdołu i Brzozdowiec, za co szczególnie pragnę im podziękować.

 W niedzielę 18 marca o 9.00 rano modlitwy przed Najświętszym Sakramentem odmawiane na tle delikatnego podkładu muzycznego stały się okazją do rachunku sumienia i do zastanowienia się nad sobą. Litania do świętego Józefa, kończąca godzinne nabożeństwo poprzedziła spowiedź, którą odprawili prawie wszyscy uczestnicy pielgrzymki jubileuszowej.

Uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii dziękczynnej przewodniczył ksiądz Infułat Wikariusz Generalny Józef Pawliczek z Lwowa, reprezentujący księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. W Jego imieniu wygłosił homilię, w której zostały wyeksponowane niebezpieczeństwa i zagrożenia przed jakimi stoi dzisiejszy człowiek, a którym może się oprzeć tylko poprzez szczere i ufne zawierzenie Bogu. W tym ogromną rolę odgrywał i nadal odgrywa św. Józef, Patron Mężczyzn i Ojców.

Reprezentantem Wydziału Duszpasterskiego Ogólnego był na Uroczystościach ks. dyrektor Jan Bagiński. Nie zabrakło również sióstr Józefitek z Lwowa. Niestety niedzielne zajęcia duszpasterskie nie pozwoliły księżom z dekanatu przyjechać, by razem świętować Jubileusz. Jedynie ksiądz Remigiusz Oleniacz ze Stryja podtrzymywał ducha wspólnoty dekanalnej koncelebrując.

Jubileuszowe, pamiątkowe obrazki wręczone wszystkim uczestnikom liturgii oraz modlitwy związane z możliwością uzyskania odpustu zupełnego z racji Jubileuszu 600-lecia przeniesienia stolicy arcybiskupów lwowskich z Halicza do Lwowa zakończyły część duchową spotkania.

Wspólne zdjęcia, poczęstunek i szczere rozmowy stanowiły część towarzyską i wspólnotową, która jest równie ważna. Na koniec pragnę wszystkim  podziękować za serdeczność, otwartość, dobroć i życzliwość jaką kierowali się w tym naszym swiętowaniu. Z zaproszeniem na następne spotkania.

  Ks. Antoni Zięba SDS

{backbutton}

Ukraina: Pod patronatem św. Józefa
Tagi: