Uroczystość Objawienia Pańskiego jest głęboko zakorzeniona w tradycji i religijności Albańczyków. Najstarsi mieszkańcy wioski Bilaj nazywają to święto „dniem wody święconej”. W tym bowiem dniu wszyscy przychodzą na Eucharystię z naczyniami, by napełnić je potem poświęconą wodą. Zgodnie z tradycją woda ta ma posłużyć kapłanowi do błogosławieństwa domów podczas wizyty duszpasterskiej.

Tegoroczne święto Epifanii miało w Bilaj wyjątkowy charakter, gdyż było połączone z dziękczynieniem za obecność i posługę siostry Frences Pio MC w parafii. Siostra ta, ze zgromadzenia sióstr Matki Teresy, przez ostatnie dwa lata aktywnie brała udział w życiu i pracy duszpasterskiej w parafii Bilaj. Katechezy dla dorosłych, przygotowania do sakramentów, śpiew liturgiczny, dekoracja kościołów, przygotowywanie przedstawień, odwiedziny wiernych w ich domach przysporzyły siostrze wiele sympatii. Misjonarka Miłości swą skromną postawą i pracowitością pozyskała dla Jezusa wiele pięknych i niejednokrotnie pogubionych serc.

Po piętnastu latach posługi w Albanii i kilku krótkich latach służby w Bilaj, zgodnie z regułami swojego zgromadzenia została przeniesiona do pracy w innym kraju. Pożegnalna Msza św. była sprawowana w duchu radosnego dziękczynienia. Po wspólnej modlitwie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do domu parafialnego, gdzie młodzież przygotowała dla siostry i parafian małe przyjęcie. W programie był wieczór poezji i wspomnień, podziękowania, tort i pożegnanie siostry. Wśród wielu refleksji pojawiła się też taka, że podobnie, jak gwiazda wskazała Mędrcom drogę do Jezusa, tak i siostra Frances Pio MC wskazała drogę do Jezusa wielu ludziom z Bilaj, Murqiny i Mallkucza.

Zobacz Zdięcia

Albania: „Pożegnanie pod dobrą gwiazdą”