Postać błogosławionego Jana Pawła II jest bliska sercom wszystkich Albańczyków. Znany jako wielki papież i przyjaciel Matki Teresy cieszy się uznaniem za swą niezłomną postawę i wdzięcznością za wizytę duszpasterską, jaką złożył w 1993 roku w Albanii. Wyświęcił wówczas w Szkodrze czterech biskupów, a podczas przemówienia w Tiranie wspominał wszystkich tych, którzy na ziemi albańskiej przelali swoją krew w obronie wiary.

Właśnie ta krew – ten znak życia, ten cenny dar – stała się skarbem małego kościółka we wsi Bilaj. Po wielu staraniach polskich salwatroianów pracujących w Bilaj i przy wsparciu kustosza sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, ks. Stanisław kard. Dziwisz podarował wiernym parafii jak również całemu narodowi albańskiemu wielki dar w postaci relikwii bł. Jana Pawła II. Relikwię stanowi kropla krwi papieża – Polaka.

Uroczyste wniesienie relikwii do kościoła parafialnego odbyło się w rocznicę zamachu na Ojca świętego czyli 13 maja. Uroczystość rozpoczęła się celebracją Mszy Świętej o godzinie 18.00. Eucharystii przewodniczył metropolita diecezji Tirana-Durres ks. abp Rrok Mirdita przy udziale nuncjusza apostolskiego w Albanii mons. Ramiro Molinera Inglesa i duchowieństwa przybyłego z różnych stron Albanii i zagranicy. W uroczystościach wzięli także udział polscy dyplomaci: Irena Tatarzyńska – Ambasador RP w Tiranie, Wojciech Baranowski – Konsul, ppłk Rafał Jarmużek – Attaché Obrony.

Wydarzenie to przyciągnęło również zainteresowanie krajowych mediów, które wspominając wizytę Papieża w Albanii, przyczyniły się do dużej frekwencji wiernych podczas niedzielnych uroczystości. Watro wspomnieć, że kościół w Bilaj jest pierwszym kościołem w Albanii odbudowanym po upadku reżimu komunistycznego. Był on konsekrowany w dzień po wizycie Jana Pwała II w Albanii w 1993 roku. Obecnie trwają w nim prace remontowe przygotowujące do obchodów 20-lecia istnienia tej świątyni.

Zobacz Zdięcia

Albania: Relikwie bł. Jana Pawła II w Bilaj