Zasięg duszpasterskiej posługi salwatorianów nie ogranicza się jedynie do parafii św. Jana Chrzciciela w Bilaj. Sąsiednie wioski położone na wybrzeżu, zamieszkane są również przez katolików. Niestety z powodu małej ilości księży tamtejsi katolicy nie są objęci stałą troską duszpasterską. W miarę możliwości, Polscy misjonarze odwiedzają te wsie spiesząc wiernym z posługą sakramentalną.

W ostatnią sobotę grupa dzieci ze wsi Shen Pjeter przyjęła sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Mały kościółek położony bezpośrednio nad brzegiem morza okazał się niewystarczający, by pomieścić ludzi przybyłych na tę uroczystość.  Wszystkich kandydatów do chrztu było 35 osób w wieku od 2 m-cy do 18 lat. Przez ostatni rok dzieci i młodzież regularnie brała udział w katechezach prowadzonych przez siostry zakonne w wiejskiej szkole. Wytrwała praca katechetek przyniosła efekty w postaci dużej grupy katechumenów.

Obrzęd chrztu, który miał miejsce nad morzem stał się okazją do spotkania katolickich rodzin na wspólnej Eucharystii. Entuzjazm i radość przybyłych nadały prawdziwie świąteczny charakter spotkaniu na plaży przy kościele św. Piotra. Chrześcijanie z Shen Pjeter wyrazili pragnienie, by kapłan odwiedził ich w domach w celu wizyty duszpasterskiej i błogosławieństwa domostw. Wśród tak wielu potrzeb religijnych i duchowych cieszy fakt, że mimo braku kapłanów i regularnego duszpasterstwa, wśród ludzi nie zanikła religijność i prawdziwa wiara.

Bilaj, Albania: CHRZEST (NAD)MORSKI
Tagi: