Założenia Wolontariatu realizowane są na drodze formacji w ramach comiesięcznych spotkań regionalnych i co-trzy-miesięcznych spotkań ogólnopolskich. Zasadniczą i niezastąpioną przestrzeń wzrostu Wolontariuszy stanowi żywe, osobiste odniesienie do Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, który motywuje i umacnia do stawania się prawdziwie sobą, poprzez „przekraczanie siebie”. Program obejmuje formację ludzką, duchową, misyjną, salwatoriańską i praktyczną.{nomultithumb}

foto-formacja-art3

„Nieubłaganie nalegaj na dobre, chrześcijańskie wychowanie młodzieży wszędzie, gdzie tylko na świecie to jest możliwe, i nawet gdybyś za to musiał przelać ostatnią kroplę krwi dla chwały Bożej!”

(DD I/58) O. Jordan

Formacja
Tagi: