Nasze Apostolstwo

Nasze Apostolstwo

Świadomość bycia obdarowanym inspiruje do dawania siebie. Formacja Wolontariuszy prowadzi ich do apostolstwa, czyli do chętnego, czynnego zaangażowania na rzecz misji, zarówno we własnym otoczeniu (przez postawę ewangelizacyjną, czyli świadectwo życia wiarą; modlitwę w intencji misji; animację misyjną), jak również