WMS-mKonkurs adresowany jest do członków WMS, uczniów szkół średnich, studentów oraz innych młodych ludzi, którym bliskie jest przesłanie założyciela salwatorianów o. Franciszka Jordana. Jego celem jest zaprojektowanie logo Wolontariatu Misyjnego SALVATOR, które w przyszłości posłuży do łatwej identyfikacji wizualnej WMS, promocji, reklamy, korespondencji, do wykorzystywania na ulotkach, folderach informacyjnych, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań WMS, na plakatach, koszulkach, grafice itd.

Konkurs na logo Wolontariatu Misyjnego SALVATOR

– warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do członków WMS, uczniów szkół średnich, studentów oraz innych młodych ludzi, którym bliskie jest przesłanie założyciela salwatorianów o. Franciszka Jordana.

2. Jego celem jest zaprojektowanie logo Wolontariatu Misyjnego SALVATOR, które w przyszłości posłuży do łatwej identyfikacji wizualnej WMS, promocji, reklamy, korespondencji, do wykorzystywania na ulotkach, folderach informacyjnych, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań WMS, na plakatach, koszulkach, grafice itd.

3. Na konkurs można nadesłać 1 lub 2 projekty logo. Każdy projekt wykonany dowolną techniką (grafika komputerowa lub forma plastyczna) powinien być przedstawiony także w wersji elektronicznej. Minimalna rozdzielczość pliku wynosi 1600×1200 pikseli. Projekty należy zapisać w formacie JPG, GIF, TIFF lub innym i zatytułować w następujący sposób: „Logo_WMS_Imie_Nazwisko” bez używania polskich znaków np. „Logo_WMS_Jan_Pekalski” i przesłać w formie elektronicznej na adres: wolontariat@sds.pl

Do każdego logo uczestnik jest zobowiązany dołączyć krótki opis zawartej symboliki.
W treści maila lub przesyłki należy podać swoje dane: Imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy

Termin nadsyłania projektów logo upływa dnia w niedzielę, 15 października 2011r, wieczorem.

4. Treść logo powinna być dostosowana do następujących punktów:
a) logo powinno być w miarę proste, przejrzyste i łatwe do zapamiętania
b) musi zawierać nazwę Wolontariat Misyjny SALVATOR lub jej skrót
c) jak najlepiej nawiązywać, wyrażać słowa przesłania o. Franciszka Jordana: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, nie wolno ci ani na chwilę spocząć” i/lub „Wielkie dzieła dojrzewają tylko w cieniu krzyża”
d) wskazywać, że wolontariusz ma być „misjonarzem”, który z radością pogłębia własną wiarę i dzięki mocy Ducha Świętego głosi Jezusa ludziom na całym świecie.

5. Główną nagrodą w konkursie jest „pakiet” zwalniający z opłaty za udział we wszystkich trzech spotkaniach ogólnopolskich w rozpoczynającym się roku akademickim 2011/12 oraz satysfakcja, że jest się pionierem w tak ważnej sprawie, jaką jest znak rozpoznawczy Wolontariatu. Dla osób nie będących członkami WMS biorących udział w konkursie nagrodą zamienną jest zestaw książek o tematyce misyjnej oraz niespodzianka.

6. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Wolontariatu Misyjnego SALVATOR, do wykorzystania w folderach reklamujących WMS, koszulkach, na pieczątkach, pismach firmowych, itp. Autorowi Logo nie przysługuje prawo wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na logo zostanie ogłoszona podczas spotkania ogólnopolskiego WMS w dniu 19 listopada 2011. Zdobywca nagrody nieobecny na spotkaniu zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie.

Wolontariat: Konkurs na logo Wolontariatu Misyjnego SALVATOR