WMS: AKCJA RÓŻAŃCOWA

WMS: AKCJA RÓŻAŃCOWA

TRZYMAJ KCIUKI… NA RÓŻAŃCU! To akcja organizowana przez Wolontariat Misyjny SALVATOR adresowana do wszystkich, którzy wiedzą jak posługiwać się różańcem! Na plakacie wykonanym przez Joannę Wiśniewską wyakcentowane są zaciśnięte kciuki trzymające różaniec misyjny. Każdy kolor różańca (jedna dziesiątka) symbolizuje jeden

Spotkanie w Rzymie

Spotkanie w Rzymie

W dniach od 28 lutego do 2 marca 2011 roku, w domu generalnym w Rzymie, odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone misjom salwatoriańskim. Wzięli w nim udział dyrektorzy referatów misyjnych zgromadzenia. Polskę reprezentował ks. Mikołaj Markiewicz. Całość spotkania prowadził generalny sekretarz