WMS: ZAPROSZENIE

WMS: ZAPROSZENIE

Misyjne serce założyciela Salwatorianów ks. Franciszka Jordana pałało „gorliwością o zbawienie dusz”. Jako jego duchowi synowie i córki, chcemy nieść ten ogień i być wierni jego charyzmatowi. Nie tylko księża, bracia czy siostry z Rodziny Salwatoriańskiej, lecz również ludzie świeccy